Dzierżawa kserokopiarek

Dzierżawa

Jesteśmy w stanie wydzierżawić Państwu duże ilości kserokopiarek dostosowanych do Państwa wymagań.

W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt.

Podstawowym obszarem naszej działalności jest teren Warszawy.

Obsługujemy również firmy znajdujące się poza Warszawą na terenie województwa mazowieckiego.

Zakres usług

Dzierżawimy kserokopiarki oraz drukarki. Wynajmujemy kserokopiarki oraz drukarki.

Sprowadzamy sprzęt kopiująco-drukujący na zamówienie.

DZIERŻAWA – polega na wpłacaniu co miesiąc określonego czynszu za użytkowanie kopiarki nie angażując środków własnych na zakup urządzenia. Opłaty własne, które są kosztem uzyskania przychodów, kalkulowane są na podstawie ceny jednej kopii pomnożonej przez zadeklarowaną ilość kopii wykonywaną przez użytkownika w ciągu jednego miesiąca. Użytkownik sam ustala limit kopii, które będzie wykonywać w ciągu miesiąca.

DODATKOWO OFERUJEMY – urządzenie idealnie dobrane do potrzeb użytkownika, pełną, bezpłatną obsługę serwisową, obejmującą przeglądy oraz naprawy ewentualnych usterek, bezpłatny dojazd, a także bezpłatne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (prócz papieru i zszywek).

Zalety i korzyści płynące z dzierżaw:

  • nie ma potrzeby angażowania kwoty kilku czy kilkunastu tysięcy złotych na zakup urządzenia, które trzeba zaliczyć w poczet środków trwałych oraz dokonywać przez wiele lat jego comiesięcznej amortyzacji,
  • nie ma potrzeby dokonywania kosztownych zakupów materiałów i części eksploatacyjnych, które zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wymieniane regularnie i w pewnych zestawach,
  • wszystkie koszty związane z użytkowaniem kopiarki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a  co za tym idzie obniżyć podstawę opodatkowania. W przeciwieństwie do leasingu nie kupuje się urządzenia na raty, lecz tylko  je użytkuje. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można je w przyszłości wymienić na urządzenie nowszej generacji, o lepszych parametrach lub większych możliwościach nie ponosząc przy tym strat związanych ze sprzedażą starego, wyeksploatowanego sprzętu, którego wartość księgowa jest najczęściej wysoka, a wartość rynkowa niska.
  • umożliwia także wybór odpowiedniego urządzenia (szybkość, oraz wyposażenie kserokopiarki, którą będą Państwo posiadać, zależeć będzie tylko od Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań),
  • skorzystanie z naszej oferty daje Państwu również gwarancję, iż przez cały czas trwania umowy będą Państwo posiadać w pełni sprawne urządzenia.

Podpisujemy również stałe umowy serwisowe na wszystkie urządzenia w firmie Klienta.

Jesteśmy w stanie wydzierżawić Państwu urządzenia większości marek.